FRUMUSELU , ANCA DANIELA

Categoria: LECTOR/A
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: ANGLÈS I LINGÜÍSTICA
Email: ancadaniela.frumuselu@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 PRÀCTIQUES EXTERNES D'ESPECIALITAT ANGLÈS
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER. ESPECIALITAT ANGLÈS
Grau en Filologia Hispànica - UdL 1 INTRODUCCIÓ I HISTÒRIA DE LA LINGÜÍSTICA
Grau en Estudis Anglesos - UdL 1 DEVELOPING WRITTEN SKILLS IN ENGLISH
Grau en Estudis Anglesos - UdL 1 GENERAL ENGLISH I
Doble titulació: Grau en Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicad. i Trad. 1 INTRODUCCIÓ I HISTÒRIA DE LA LINGÜÍSTICA
Doble titulació: Grau en Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicad. i Trad. 1 LLENGUA ANGLESA II
Doble titulació: Grau en Filol. Cat i Est. Occitans i G. Lle. Aplic. i Tra. 1 LLENGUA ANGLESA II
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 1 DEVELOPING WRITTEN SKILLS IN ENGLISH
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 1 GENERAL ENGLISH I
Grau en Estudis Anglesos - UdL 2 TOOLS FOR RESEARCH IN ENGLISH STUDIES
Doble titulació: Grau en Filol. Cat i Est. Occitans i G. Lle. Aplic. i Tra. 2 METODOLOGIA DEL TREBALL ACADÈMIC
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 2 TOOLS FOR RESEARCH IN ENGLISH STUDIES
Grau en Turisme - UdL 3 ANGLÈS III
Grau en Estudis Anglesos - UdL 3 SECOND LANGUAGE ACQUISITION
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 3 ANGLÈS III
Grau en Estudis Anglesos - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 4 APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LLENGÜES
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Cercle de lingüística aplicada (CLA)