Fitxa de la titulació

Nom

Grau en Estudis Anglesos

Curs acadèmic

2023-24

Crèdits ECTS

240

Preu crèdit ECTS

17,69 €

Centre que l'imparteix

Facultat de Lletres

Any d'inici

2016-17

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Anglès (90%), Francès (5%), Català i Castellà (5%)

Places

40

Coordinació

Josep Maria Cots Caimons josepm.cots@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Queixes i suggeriments
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Facultat de Lletres
Activitats del Departament de Llengües i Literatures Estrangeres
Activitats del Departament de Llengües i Literatures Estrangeres
Activitats del Departament de Llengües i Literatures Estrangeres
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Pla d'acció tutorial
Sistema de garantia interna de la qualitat
Sistema de garantia interna de la qualitat
Sistema de garantia interna de la qualitat

El grau en Estudis Anglesos de la Facultat de Lletres pretén formar persones que vulguin especialitzar-se en qualsevol àmbit de coneixement i professional per al qual la llengua anglesa sigui una eina fonamental.

Per això, el grau posa èmfasi, en primer lloc, a aprofundir al màxim les destreses tant orals com escrites en aquesta llengua fins a arribar a un nivell qualificat com a Expert (Marc comú europeu de referència per a les llengües). En segon lloc, el grau en Estudis Anglesos incideix en l’aprenentatge de continguts i l’adquisició de competències en tres àmbits clau per al coneixement exhaustiu de l’anglès com són la literatura escrita en llengua anglesa, la cultura dels països de parla anglesa i la lingüística aplicada als usos de l’anglès com a llengua de comunicació internacional.

El grau en Estudis Anglesos comprèn també un vessant de formació bàsica en aspectes fonamentals del món de les humanitats i dóna la possibilitat de triar entre dos possibles especialitzacions: (1) Cultura anglesa i món contemporani i (2) Llengües modernes: francès i alemany.

Pel que fa a les sortides professionals del grau en Estudis Anglesos, aquestes són obertes a tots els àmbits en què l’ús de la llengua anglesa sigui fonamental, des de la docència de la llengua anglesa fins al treball en empreses del sector de la importació o exportació, passant per la direcció d’organismes dedicats a la promoció cultural i la gestió comunicativa de grups.

Per als que vulguin continuar la seua formació acadèmica després dels estudis de grau, el grau en Estudis Anglesos té la seua continuació natural en el màster en Llengües Aplicades de la Facultat de Lletres o en el màster en Formació de Professorat de Secundària de la Facultat de Ciències de l’Educació.

DÍPTIC INFORMATIU