Accés

Més informació sobre la preinscripció i l’accés als estudis la trobareu a: Generalitat de Catalunya - Departament d'Economia i Coneixement-Coneixement:  Universitats i Recerca

 • Perfil d'ingrés

L'estudiantat interessat a realitzar el Grau en Estudis Anglesos hauria de posseir un gran interès pel llenguatge i l'aprenentatge de llengües estrangeres, i en concret per la llengua anglesa; una vocació per la lectura i l'escriptura; una especial obertura al pensament humà i a la manifestació de cultures estrangeres. Ha d'estar suficientment motivat a expressar-se adequadament, mantenir una actitud d'anàlisi i de crítica fonamentada, des del punt de vista científic i professional, capacitat d'abstracció i de síntesi.

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d'universitats. Integra representants de totes les universitats públiques i privades de Catalunya.

La coordinació dels processos d'accés i admissió a la universitat és una prioritat estratègica del CIC, mitjançant el qual es pretén garantir que l'accés a la universitat de l'estudiantat que prové del batxillerat i major de 25 anys respecti els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, així com garantir la igualtat d'oportunitats en l'assignació dels estudiants als estudis universitaris que ofereixen les universitats.

La Universitat de Lleida (UdL) ha desenvolupat un programa d’orientació i tutoria universitària (Néstor). El seu objectiu és donar suport a l'estudiantat en el seu procés de formació integral a través de l'orientació personal, acadèmica i professional, perquè pugui prendre decisions ben fonamentades durant la seva carrera, com a futur professional i com a ciutadà.

Amunt

 • Perfil de sortida (atribucions professionals i/o professió regulada)

Les sortides professionals associades o derivades  específicament de la formació en els  són:

- Docència en diferents àmbits: secundària, universitat, formació permanent (adults)

- Gestió del patrimoni literari i lingüístic

- Planificació i mediació lingüístiques

- Editorials i serveis de publicacions

- Mitjans de comunicació escrita i audiovisual

- Creació i crítica literàries, des de narrativa fins a guions de cinema i televisió

- Traducció i interpretació

- Recerca sobre llengua anglesa i literatura en anglès

 • Nombre de places ofertes
Grau en Estudis Anglesos
Universitat de Lleida Universitat pública 40 places

Podeu consultar la taula fent clic [aquí]

 • Via d'accés, opció i nota de tall

Els criteris d'accés són els següents:

 1. Estudiants amb PAU i asssimilats
 2. Estudiants amb títol tècnic superior de FP
 3. Estudiants amb estudis estrangers
 4. Titulats universitaris i assimilats
 5. Estudiants amb la prova d’accés + 25 anys
 6. Estudiants més grans de 45 anys

Convalidacions de crèdits ECTS entre estudis de grau de la UdL i Cicles Formatius de Grau Superior. Podeu consultar la taula fent clic [aquí]

Grau en Estudis Anglesos
Nota de tall (*)  
PAU / CFGS i FP 5.000
Titulats universitaris 5.000
Més grans de 25 anys 5.000
Més grans de 40 i 45 anys 5.000
                     (*) Pot consultar notes de tall de les titulacions de les universitats
catalanes fent clic [aquí]

Amunt

 • Assignatures per millorar la nota d'accés

Llistat d'assignatures ponderables

 • Procediment de preinscripció i admissió

La preinscripció universitària és un sistema coordinat de distribució de l'estudiantat que garantitza la igualtat de condicions en el procés d'ingrés i admissió al primer curs de qualsevol estudi de grau. L'estudiantat interessat en accedir a una titulació de grau a la Universitat de Lleida ha de fer la preinscripció en els terminis que estableix la Generalitat de Catalunya.

Preinscripció universitària. Per més informació podeu consultar aquest enllaç.

La preinscripció s'ha de fer per Internet a l'adreça: https://accesnet.gencat.cat