Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Estudis Anglesos
Branca de coneixement: Arts i Humanitats
Durada: 4 anys 
Crèdits ECTS: 240 
Títol a què dona dret: Graduat o Graduada en Estudis Anglesos per la Universitat de Lleida 
Centre docent: Facultat de Lletres
Plaça de Víctor Siurana s/n (Campus de Rectorat) 
E 25001 Lleida 
Tel. +34 973 70 20 00
http://www.lletres.udl.cat

 

Pla d'estudis del Grau en Estudis Anglesos                            

Prerrequisits: El Grau en Estudis Anglesos no té prerrequisits 

 

 Grau en Estudis Anglesos

Quadre de Distribució dels crèdits
Curs Bàsics Obligatoris Optatius (1) TOTAL
1r 42 6 12 60
2n 24 24 12 60
3r -- 48 12 60
4t --

12 + 6 TFG

+ 6 Pràctiques

36 60
TOTAL 66 102 72 240

                                                          (1) Distribució orientativa

Curs 2024-2025

PRIMER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101250 INTRODUCCIÓ A LA LINGÜÍSTICA T 6
101252 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES T 6
101257 HISTORICAL OVERVIEW OF LITERATURE IN ENGLISH T 6
101258 INTRODUCTION TO ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES T 6
101278 DEVELOPING ORAL SKILLS IN ENGLISH O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101251 ANALYSING ENGLISH TEXTS T 6
101253 GENERAL ENGLISH I T 6
101259 EINES INFORMÀTIQUES I APLICACIONS LINGÜÍSTIQUES T 6
101264 ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY B 6
101279 DEVELOPING WRITTEN SKILLS IN ENGLISH O 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101254 GENERAL ENGLISH II T 6
101256 INTRODUCTION TO LITERARY STUDIES T 6
101265 GRAMMAR AND MEANING IN ENGLISH B 6
101273 HISTORY AND SOCIETY OF THE UNITED KINGDOM B 6
101282 ENGLISH AS A GLOBAL LANGUAGE O 6
101292 AUTOBIOGRAPHY IN ENGLISH O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101255 GENERAL ENGLISH III T 6
101260 TOOLS FOR RESEARCH IN ENGLISH STUDIES T 6
101266 ENGLISH LANGUAGE IN CONTEXT B 6
101268 THE SHORT STORY IN ENGLISH B 6
101283 LANGUAGES IN CONTRAST AND IN CONTACT O 6
101289 LITERATURE AND CINEMA IN ENGLISH O 6
TERCER CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101261 ACADEMIC AND CREATIVE WRITING B 6
101263 HISTORY OF THE ENGLISH LANGUAGE B 6
101269 THE NOVEL IN ENGLISH B 6
101271 DRAMA IN ENGLISH B 6
101280 SECOND LANGUAGE ACQUISITION O 6
101291 LITERARY AESTHETICS O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101262 ADVANCED ENGLISH: SPEAKING AND WRITING B 6
101267 ENGLISH APPLIED LINGUISTICS B 6
101270 POETRY IN ENGLISH B 6
101274 HISTORY AND SOCIETY OF THE UNITED STATES B 6
101285 TRANSLATION (ENGLISH) O 6
101294 THEATRE WORKSHOPS IN ENGLISH O 6
QUART CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101272 CRITICAL THEORY AND ENGLISH LITERATURE B 6
101275 CULTURE AND SOCIETY OF ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES B 6
101281 IDEOLOGY, SOCIETY AND DISCOURSE IN ENGLISH O 6
101284 SPECIAL TOPICS IN ENGLISH LANGUAGE AND LINGUISTICS O 6
101293 LITERATURE AND ENTERTAINMENT MANAGEMENT WORKSHOP O 6
101296 POPULAR CULTURE IN ENGLISH AND THE CONTEMPORARY WORLD O 6
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101287 WORKSHOP IN ADVANCED WRITTEN SKILLS IN ENGLISH O 6
101290 COMPARATIVE LITERATURE IN ENGLISH O 6
101295 SPECIAL TOPICS IN ENGLISH LITERATURE AND CULTURE O 6
101298 PRÀCTICUM B 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101297 TREBALL DE FI DE GRAU B 6