VALENTOVA , KATERINA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: ANGLÈS I LINGÜÍSTICA
Email: katerina.valentova@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Estudis Anglesos - UdL 2 AUTOBIOGRAPHY IN ENGLISH
Grau en Estudis Anglesos - UdL 2 INTRODUCTION TO LITERARY STUDIES
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 2 AUTOBIOGRAPHY IN ENGLISH
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 2 INTRODUCTION TO LITERARY STUDIES
Grau en Estudis Anglesos - UdL 3 ACADEMIC AND CREATIVE WRITING
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 3 ACADEMIC AND CREATIVE WRITING
Grau en Estudis Anglesos - UdL 4 COMPARATIVE LITERATURE IN ENGLISH
Grau en Estudis Anglesos - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 4 COMPARATIVE LITERATURE IN ENGLISH
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Grup Dedal-lit Grup de recerca: CELCA: Centre de literatures i cultures en anglès