LLANES BARO, MARIA ANGELS

Categoria: CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: LLENGÜES I LITERATURES ESTRANGERES
Adreça electrònica: angels.llanes@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LES LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS)
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 PRÀCTIQUES EXTERNES D'ESPECIALITAT ANGLÈS
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER. ESPECIALITAT ANGLÈS
Grau en Turisme - UdL 1 ALEMANY I
Grau en Educació Primària - UdL 1 FOMENT DE LA COMPETÈNCIA SOCIOLINGÜÍSTICA
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 1 ALEMANY I
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 1 ALEMANY I
Grau en Estudis Anglesos - UdL 3 SECOND LANGUAGE ACQUISITION
Grau en Turisme - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Estudis Anglesos - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 4 APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LLENGÜES
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Cercle de lingüística aplicada (CLA)
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Adquisición del inglés a diferentes edades en contextos de exposición intensiva extraescolar y escolar 01/01/2011 31/12/2013 RAQUEL SERRANO SERRANO
Interculturalidad, ciudadanía europea e inglés como lingua franca: entre las políticas y las prácticas en los programas de movilidad internacional universitaria (INCIEN) 01/01/2013 30/06/2016 JOSEP MARIA COTS CAIMONS
Multimodalidad y Comprensión: los efectos de un programa de lectura y audición simultáneas en la adquisición del inglés como lengua extranjera 01/01/2014 31/12/2016 ELSA TRAGANT MESTRE
Hacia una perspectiva plurilingüe en la enseñanza del inglés como lingua franca en la universidad 01/01/2016 31/12/2019 JOSEP MARIA COTS CAIMONS, ENRIC LLURDA GIMÉNEZ
La competencia global de los estudiantes universitarios: una experiencia piloto de internacionalización del currículo 01/06/2020 30/11/2023 JOSEP MARIA COTS CAIMONS, MARIA ANGELS LLANES BARO
The development of GLOCAL competence through study abroad in non-English-speaking contexts: applying the Experience Sampling Method by means of a smartphone application 01/09/2023 31/08/2026 JOSEP MARIA COTS CAIMONS, MARIA ANGELS LLANES BARO
Maximizando el rol del input en una L2 a través de exposiciones múltiples 30/12/2016 29/12/2019 ELSA TRAGANT MESTRE
Tesis Any Direcció
EMI classes' diagnosis and creation of a protocol for the implementation of a more CLIL-ised methodology in the Primary Education Bilingual Degree of the University of Lleida 2022 Casanovas Catalá, Montserrat; Llanes, Àngels
L2 reading and vocabulary development as a result of a Study ABroad experience. 2020 Llanes Baró, Àngels
Publicacions Any Autors Tipus
Challenging the language learner as the only source of data in study abroad research. 2022 Mas Alcolea, S.; Llanes, À. Capítol de llibre en premsa
Traditional study abroad vs. ELFSA: Differences and similarities in L2 reading, vocabulary, and use 2022 Borràs, J.; Llanes, À. Article d'investigació
Promoting translanguaging (or not) in the ESP classroom: an analysis of monoglossic and heteroglossic practices and discourses 2022 Cots, J.M.; Gallego Balsa, L.; Llanes, À. Article d'investigació
Investigating the impact of a semester-long study abroad programme on L2 reading and vocabulary development. 2021 Borràs, J.; Llanes, À. Article d'investigació
Measuring the effects of repeated exposure to children's graded readers 2021 Llanes, À.; Tragant, E. Article d'investigació
Linguistic effects of international student mobility in European perspective. 2021 Pérez-Vidal, C.; Llanes, À. Capítol de llibre d'investigació
Young learners' processing of multimodal input and its impact on reading comprehension: An eye-tracking study 2020 Pellicer Sánchez, A.; Tragant, E.; Conklin, K.; Rodgers, M.; Serrano, R. & Llanes, À. Article d'investigació
UdL Writing Tourism Guidelines. Guides to write in specific disciplines 2020 Llanes, À. Traducció capítol amb aportació
The impact of Study Abroad on L2 Spanish pragmatics development: A critical overview 2020 Llanes, À. Capítol de llibre d'investigació
Measuring the impact of translanguaging in TESOL: a plurilingual approach to ESP 2020 Llanes, À.; Cots, JM. Article d'investigació
Study Abroad as a context for learning English as an International Language 2019 Llanes, À. Capítol de llibre d'investigació
Re-examining the impact of SA on L2 development: A critical overview 2019 Borràs, J. & Llanes, À. Article d'investigació
L2 reading and vocabulary development after a short Study Abroad experience 2019 Borràs, J.; Llanes, À. Article d'investigació
Linguistic and non-linguistic outcomes of a reading-while-listening program for young learners of English 2018 Tragant, E., Llanes, À., Pinyana, À. Article d'investigació
What do we (not) know about the effects of age on L2 development when learning occurs in a study abroad setting? 2018 Llanes, À. Capítol de llibre d'investigació
The role of language awareness in a study abroad context 2018 Llanes, À. Capítol de llibre d'investigació
L2 reading and reading-while-listening in multimodal learning conditions: An eye-tracking study 2018 Pellicer-Sánchez A, Tragant E, Conklin K, Rodgers M, Llanes À, Serrano R. Informes de recerca
Reading in English as a Foreign language: Examining differences in reading speed, comprehension, efficacy and L1 cross-linguistic influence across grades 2018 Llanes, À. Article d'investigació
The influence of a short study abroad experience on perceived foreign accent: an exploratory study beyond the immediate effects 2016 Llanes, À. Article d'investigació
Examining L2 development in two short-term intensive programs: 'at home' vs. abroad 2016 Serrano, R., Llanes, À., & Tragant, E. Article d'investigació
Differential effects of SA and intensive AH courses on teenagers 2016 Llanes, À., Mora, JC., Serrano, R. Article d'investigació
Is a semester abroad in a non-English speaking country beneficial for the improvement of English? The case of Erasmus students using English as a Lingua Franca 2016 Llanes, À.; Arnó, E.; Mancho, G. Article d'investigació
Learning English during the summer: A comparison of two domestic programs for older children 2016 Tragant, E., Serrano, R., & Llanes, À. Article d'investigació
Studying the impact of academic mobility on intercultural competence: a mixed-methods perspective 2016 Cots, J.M.; Aguilar, M.; Mas, S.; Llanes, À. Article d'investigació
An exploratory study of the role of age and language learning aptitude in a short stay abroad 2015 Serrano R, Llanes À. Article d'investigació
Does Listening Comprehension Improve as a Result of a Short Study Abroad Experience? 2015 Llanes, À.; Prieto-Botana, G. Article d'investigació
Vocabulary learning at primary school: comparing EFL and CLIL 2015 Tragant, E.; Marsol, A., Serrano, R., Llanes, A. Article d'investigació
Examining the role of learning context and individual differences on L2 development: The case of teenagers 2015 Llanes À., Tragant, E., & Serrano, R. Article d'investigació
The Role of Learning Context and Age on the Use of L2 Communication Strategies 2014 Montero, L., Serrano, R.,& Llanes, À. Article d'investigació
Study Abroad and Changes in Degree of Foreign Accent in Children and Adults 2014 Muñoz, C. & Llanes, À. Article d'investigació
Examining the impact of specificity of L2 exposure and amount of L2 exposure on L2 development in teenagers 2014 Saladrigues, G; Llanes, À. Article d'investigació
Summer English courses abroad vs. 'at home' 2014 Serrano, R., Tragant, E. & Llanes, À. Article d'investigació
The effectiveness of classroom instruction 'at home' vs. study abroad for learners of English as a foreign language attending primary, secondary school and university 2014 Llanes, À. & Serrano, R. Article d'investigació
Applied Linguistics in the Age of Globalization 2013 Llanes, Àngels; Astrid, Lirian; Gallego-Balsà, Lídia; Mateu, Rosa M. Editor llibre d'investigació
Age effects in a study abroad context: children and adults studying abroad and at home 2013 Llanes, À; Muñoz, C. Article d'investigació
The Effectiveness of Study-Abroad in Second Language Learning: A Meta-Analysis 2013 Llanes, À. Review
The impact of study abroad and age on accuracy in English as an L2 2012 Llanes, À. Capítol de llibre d'investigació
The short- and long- term effects of a short study abroad experience: The case of children 2012 Llanes, À. Article d'investigació
A longitudinal analysis of the effects of one year abroad 2012 Serrano, R; Tragant, E; Llanes, À. Article d'investigació
The role of individual differences in a study abroad experience: The case of Erasmus students 2012 Llanes, À; Tragant, E; Serrano, R. Article d'investigació
Analyzing the effect of context of second language learning: domestic intensive and semi-intensive courses vs. study abroad in europe 2011 Serrano, R; Llanes, À; Tragant, E. Article d'investigació
The many faces of study abroad: an update on the research on L2 gains emerged during a study abroad experience 2011 Llanes, À. Article d'investigació
Length of stay and study abroad: language gains in 2 vs. 3 months 2011 Llanes, À; Serrano, R. Article d'investigació
Manipulating cognitive complexity across task types and impact on learners' interactional feedback during oral performance 2009 Gilabert, R; Barón, J; Llanes, À. Article d'investigació
Factors affecting oral fluency: task-type, proficiency level and stay abroad 2009 Llanes À, Muñoz C. Article d'investigació
A short stay abroad: does it make a difference? 2009 Llanes À, Muñoz C. Article d'investigació