GUARDIOLA PASTOR, MARIA INES

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: LLENGÜES I LITERATURES ESTRANGERES
Adreça electrònica: agnes.guardiola@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Estudis Anglesos - UdL 2 LITERATURE AND CINEMA IN ENGLISH
Grau en Estudis Anglesos - UdL 4 POPULAR CULTURE IN ENGLISH AND THE CONTEMPORARY WORLD
Grau en Estudis Anglesos - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 4 LITERATURE AND CINEMA IN ENGLISH
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 4 POPULAR CULTURE IN ENGLISH AND THE CONTEMPORARY WORLD
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: CELCA: Centre de literatures i cultures en anglès