BARÓ MIRÓ, MARTA

Categoria: SUBSTITUT 1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: LLENGÜES I LITERATURES ESTRANGERES
Adreça electrònica: marta.baro@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Llengües Aplicades - UdL INTRODUCCIÓ A LA LINGÜÍSTICA
MU en Llengua i Comunicació Digital - UdL 1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
Grau en Filologia Hispànica - UdL 1 LLENGUA ESTRANGERA 1 (FRANCÈS /ANGLÈS)
Grau en Estudis Anglesos - UdL 1 EINES INFORMÀTIQUES I APLICACIONS LINGÜÍSTIQUES
Grau en Estudis Anglesos - UdL 1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
Grau en Estudis Anglesos - UdL 1 INTRODUCCIÓ A LA LINGÜÍSTICA
Grau en Administració i Direcció d'Empreses - UdL 1 ENGLISH FOR BUSINESS I
Doble titulació: Grau Llengües Aplicad. i Trad. i G. en Filologia Hispànica 1 LLENGUA ANGLESA I
Doble titulació: Grau Llengües Aplicad. i Trad. i G. en Filologia Hispànica 1 TECNOLOGIES DEL LLENGUATGE
Doble titulació: Grau Lle. Aplic. i Tra. i G. en Filol. Cat i Est. Occitan 1 LLENGUA ANGLESA I
Doble titulació: Grau Lle. Aplic. i Tra. i G. en Filol. Cat i Est. Occitan 1 TECNOLOGIES DEL LLENGUATGE
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 1 EINES INFORMÀTIQUES I APLICACIONS LINGÜÍSTIQUES
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 1 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 1 INTRODUCCIÓ A LA LINGÜÍSTICA
Doble titulació: Grau Llengües Aplicad. i Trad. i G. en Filologia Hispànica 2 TECNOLOGIES DEL LLENGUATGE