SABATE DALMAU, MARIA

Categoria: AGREGAT/ADA
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: LLENGÜES I LITERATURES ESTRANGERES
Adreça electrònica: maria.sabate@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Llengües Aplicades - UdL ANALYSING ENGLISH TEXTS
MU en Llengües Aplicades - UdL 1 INTRODUCCIÓ A LA RECERCA CIENTÍFICA
MU en Llengües Aplicades - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
MU en Llengua i Comunicació Digital - UdL 1 ANÀLISI DEL DISCURS DIGITAL
MU en Llengua i Comunicació Digital - UdL 1 LLENGUA, IDEOLOGIA I INTERCULTURALITAT EN ELS MITJANS DIGITALS
MU en Llengua i Comunicació Digital - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Grau en Turisme - UdL 1 ANGLÈS I
Grau en Estudis Anglesos - UdL 1 ANALYSING ENGLISH TEXTS
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 1 ANALYSING ENGLISH TEXTS
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 1 ANGLÈS I
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 1 ANGLÈS I
Grau en Estudis Anglesos - UdL 2 ENGLISH LANGUAGE IN CONTEXT
Grau en Estudis Anglesos - UdL 3 ADVANCED ENGLISH: SPEAKING AND WRITING
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 3 ENGLISH LANGUAGE IN CONTEXT
Grau en Turisme - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Estudis Anglesos - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 4 ADVANCED ENGLISH: SPEAKING AND WRITING
Doble titulació: Grau Llengües Aplicad. i Trad. i G. en Filologia Hispànica 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau Lle. Aplic. i Tra. i G. en Filol. Cat i Est. Occitan 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Cercle de lingüística aplicada (CLA)
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Multilingüismo y Movilidad: Prácticas Lingüísticas y la Construcción de Identidad 01/01/2012 31/12/2014 MELISSA MOYER GREER
La competencia global de los estudiantes universitarios: una experiencia piloto de internacionalización del currículo 01/06/2020 30/11/2023 JOSEP MARIA COTS CAIMONS, MARIA ANGELS LLANES BARO
Evolución de las ideologías lingüísticas en la formación del futuro profesorado de Inglés desde una perspectiva ELF 01/09/2023 31/08/2026 ENRIC LLURDA GIMÉNEZ
Análisis empírico del impacto de la docencia en inglés en la universidad: aprendizaje de lengua, conocimiento disciplinar e identidades académicas (ASSEMID) 30/12/2016 31/12/2020 DAVID M BLOCK , GUZMAN MANCHO BARÉS
Publicacions Any Autors Tipus
The role of multimodal competence in 'doing EMI lecturing': Exploring the effectiveness of non-linguistic resources in EMI 2024 Moncada Comas, Balbina; Sabaté Dalmau, Maria Article en llibre
Political protest landscapes in Catalonia: language choice, utopian/dystopian discourse and 'Catalans'-'Spaniards' identities 2024 Sabaté Dalmau, Maria Article d'investigació
La Internacionalització del Currículum a Casa: Una intervenció pilot per promoure la interculturalitat i el plurilingüisme a l'aula de Docència en Anglès 2024 Sabaté Dalmau, Maria, Cots, Josep Maria, Frumuselu, Anca Article docent
Exploring the affordances of multimodal competence, multichannel awareness and plurilingual lecturing in EMI 2023 Sabaté-Dalmau, M.; Moncada-Comas, B. Article d'investigació
Migrants' ICT-Mediated Communication Strategies and Subversive Multilingual Practices: Insights from a Critical Network Ethnography 2023 Sabaté Dalmau, Maria Article en llibre
Migrants' ICT-Mediated Communication Strategies and Subversive Multilingual Practices 2023 Sabaté-Dalmau, Maria Capítol de llibre en premsa
Dr Maria Sabaté Dalmau: Studying Ghanaian Migrants 2022 Sabaté-Dalmau, Maria Publicacions Multimèdia docents
Localizing English in town: a linguistic landscape project for a Critical Linguistics Education on multilingualism 2022 Sabaté-Dalmau, Maria Article d'investigació
Book note: BETSY RYMES, How we talk about language: Exploring citizen sociolinguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 2020 2022 Sabaté Dalmau, Maria Ressenya
Síntesi de les reflexions del cicle sobre el model lingüístic de l'educació obligatòria a Catalunya. 2022 Flors Mas, Avel·lí; Nussbaum, Luci; Sabaté Dalmau, Maria; Solé, Mercè; Trenchs Parera, Mireia Article d'investigació
Dr Maria Sabaté-Dalmau: Doing Critical Sociolinguistics 2022 Sabaté-Dalmau, Maria Publicacions Multimèdia docents
Els Paisatges Lingüístics com a eina de coneixement per educar en la diversitat lingüística: Una proposta per desenvolupar la consciència metalingüística dins i fora de l'aula de sociolingüística 2021 Sabaté Dalmau, Maria Article en revista divulgativa
Ens cal desemmascarar les accions de governança neoliberal: Reflexions entorn de l'exclusió lingüística imposada "des de dalt" 2021 Sabaté-Dalmau, Maria Article en llibre
Navegar en el llenguatge inclusiu institucional: una mirada crítica des de l'antropologia lingüística 2021 Sabaté Dalmau, Maria Article en llibre
Controlling Migrants' (Im)mobilities through Telecommunications: Technopolitical Governance in Telephony Advertising Discourse 2021 Sabaté Dalmau, Maria Article en llibre
Selling identity stereotypes: The market construction of migrants' immobilities in advertising discourse (ed.) Gerardo Mazzaferro i Anna de Fina. 2021 Sabaté Dalmau, Maria Article en llibre
Els Paisatges Lingüístics com a eina de coneixement per educar en la diversitat lingüística: Una proposta per desenvolupar la consciència metalingüística dins i fora de l'aula de sociolingüística. 2021 Sabaté Dalmau, Maria Acta congrés
Les accions de política lingüística del binomi Estat i telecomunicacions: La Llei estatal 25/2007, o com s'exclou la immigració per raó de llengua 2021 Sabaté Dalmau, M. Acta congrés
Developing critical metalinguistic awareness on linguistic diversity in and outside the sociolinguistics classroom: Linguistic landscaping as a pedagogical tool. Actes del 44 Congreso Internacional AE 2021 Sabaté Dalmau, M. Acta congrés
Welcome on board! Prefiguring knowledge production in the Sociology of language 2021 Duchêne, A.; Edith Ellece, S.; Tupas, R.; Sabaté-Dalmau, M.; Unamuno, V. & Urla, J. Article d'investigació
Whispers of resistance to EMI policies: The management of Englishisation through alternative local multilingual practices and dissenting identities 2020 Sabaté-Dalmau, Maria Article en llibre
Hidden language 'battles' in the diaspora: Linguistic identities and ideologies towards home and host languages among Pakistanis in Barcelona 2020 Sabaté Dalmau, Maria Article d'investigació
Neoliberal language policies and linguistic entrepreneurship in Higher Education: Lecturers' perspectives 2020 Sabaté Dalmau, Maria Article d'investigació
Book review: Multilingualism, (im)mobilities and spaces of belonging, horner, kristine and dailey-o'cain, jennifer (eds.), bristol, uk: multilingual matters. 2019. 2020 Sabaté-Dalmau, Maria Ressenya
Marketing university students as mobile multilingual workers: the emergence of neoliberal lifestylers 2019 Sabaté-Dalmau, Maria Article d'investigació
El binomi Estat-telecomunicacions et vigila: com s'exclou la immigració per raó de llengua 2019 Sabaté-Dalmau, Maria Article en diari
Transnational trajectories of multilingual workers: sociolinguistic approaches to emergent entrepreneurial selves 2019 Garrido, Maria Rosa; Sabaté Dalmau, Maria Article d'investigació
Migrants' minority-language newspeakerism: The pervasiveness of nation-state monolingual regimes in transnational contexts 2018 Sabaté Dalmau, Maria Article d'investigació
Exploring the interplay of narrative and ethnography: A critical sociolinguistic approach to migrant stories of dis/emplacement 2018 Sabaté Dalmau, Maria Article d'investigació
Presents i futurs de la mobilitat i la internacionalització a les universitats catalanes 2018 Sabaté-Dalmau, Maria Altres
Multilingualism in migrant-tailored businesses: The case of telecommunications multinationals and 'ethnic' call shops 2018 Sabaté Dalmau, Maria Capítol de llibre d'investigació
Identidades, ideologías y prácticas lingüísticas del alumnado de primaria en el Valle de Benasque: miradas monolingües 2018 Torres-Oliva, María; Sabaté-Dalmau, Maria Article d'investigació
Undocumented migration, informal economic work and peripheral multilingualism: challenges to neoliberal regimes? 2018 Sabaté Dalmau, Maria Article d'investigació
I speak small: unequal Englishes and transnational identities among Ghanaian migrants 2018 Sabaté Dalmau, Maria Article d'investigació
Language-Mediated Services for Migrants: Monolingualist Institutional Regimes and Translinguistic User Practices 2017 Sabaté Dalmau M, Garrido Sardà MR, Codó E. Capítol de llibre d'investigació
The Englishisation of higher education in Catalonia: a critical sociolinguistic ethnographic approach to the students' perspectives 2016 Sabaté Dalmau, Maria Article d'investigació
El català dels locutoris: pràctiques i ideologies lingüístiques de la migració en espais urbans castellanoparlants. 2016 Sabaté Dalmau, Maria Article d'investigació
Migrant narratives of dis/emplacement: The alternative spatialization and ethnicization of the local urban floor 2016 Sabaté Dalmau, Maria Article d'investigació
Migrant identities in narrative practice: In-/out-group constructions of 'comrades' and 'rivals' in storytelling about transnational life 2015 Sabaté Dalmau, Maria Article d'investigació
Migrants' alternative multi-lingua franca spaces as emergent re-producers of exclusionary monolingual nation-state regimes 2015 Sabaté Dalmau, Maria Article d'investigació
Migrant Communication Enterprises: Regimentation and Resistance 2014 Sabaté Dalmau, Maria Llibre d'investigació
A sociolinguistic analysis of transnational SMS practices: Non-elite multilingualism, grassroots literacy and social agency among migrant populations in Barcelona 2014 Sabaté i Dalmau, Maria Capítol de llibre d'investigació
La gestió del multilingüisme en un espai regulat entre persones migrades: el cas dels locutoris 2013 Sabaté i Dalmau, Maria Capítol de llibre d'investigació
Fighting Exclusion from the Margins: Locutorios as Sites of Social Agency and Resistance for Migrants 2013 Sabaté Dalmau, Maria Capítol de llibre d'investigació
Aportaciones de la etnografía de red al estudio de un locutorio: Hacia un cambio de paradigma metodológico 2012 Sabaté Dalmau, Maria Article d'investigació
'The official language of Telefónica is English': Problematizing the construction of English as a lingua franca in the Spanish telecommunications sector 2012 Sabaté Dalmau, Maria Article d'investigació
A sociolinguistic analysis of transnational SMS practices: Non-elite multilingualism, grassroots literacy and social agency among migrant populations in Barcelona 2012 Sabaté Dalmau, Maria Article d'investigació
Nuevas categorizaciones sociales a través del habla: (In)migrantes en la era de la globalización en una localidad catalana semi-rural 2010 Sabaté Dalmau, Maria Article d'investigació
Ideologies on multilingual practices at a rural Catalan school. 2009 Sabaté Dalmau, Maria Article d'investigació
The Interlanguage of Complaints by Catalan Learners of English 2009 Sabaté i Dalmau, M Capítol de llibre d'investigació
Native judgements of L2 learners' pragmatic tranfer: The case of apologies 2008 Curell Gotor, H; Sabaté Dalmau, M Capítol de llibre d'investigació
Inmigración y multilingüismo: cambios en el mercado lingüístico y la categorización social de (in)migrantes en una localidad periférica de Barcelona 2008 Sabaté Dalmau, M Acta congrés
From 'Sorry very much' to 'I'm ever so sorry': Acquisitional patterns in L2 apologies by Catalan learners of English 2007 Sabaté Dalmau, Maria; Curell i Gotor, Hortènsia Article d'investigació
The production of apologies by proficient Catalan learners of English: Sociopragmatic failures and cultural interference 2007 Currel Gotor, H; Sabaté Dalmau, M Capítol de llibre d'investigació