MARTIN RUBIO, FRANCISCO JAVIER

Categoria: AGREGAT/ADA
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: LLENGÜES I LITERATURES ESTRANGERES
Adreça electrònica: xavier.martinrubio@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Llengua i Comunicació Digital - UdL 1 ANÀLISI DEL DISCURS DIGITAL
MU en Llengua i Comunicació Digital - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 PRÀCTIQUES EXTERNES D'ESPECIALITAT ANGLÈS
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER. ESPECIALITAT ANGLÈS
Grau en Estudis Anglesos - UdL 1 DEVELOPING ORAL SKILLS IN ENGLISH
Grau en Estudis Anglesos - UdL 1 ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals - UdL 1 TEORIA DE LA COMUNICACIÓ
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 1 ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
Doble titulació: Grau Llengües Aplicad. i Trad. i G. en Filologia Hispànica 2 TEORIA DE LA COMUNICACIÓ
Doble titulació: Grau Lle. Aplic. i Tra. i G. en Filol. Cat i Est. Occitan 2 TEORIA DE LA COMUNICACIÓ
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 2 DEVELOPING ORAL SKILLS IN ENGLISH
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 2 TEORIA DE LA COMUNICACIÓ
Grau en Estudis Anglesos - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau Llengües Aplicad. i Trad. i G. en Filologia Hispànica 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau Lle. Aplic. i Tra. i G. en Filol. Cat i Est. Occitan 5 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Cercle de lingüística aplicada (CLA)
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Interculturalidad, ciudadanía europea e inglés como lingua franca: entre las políticas y las prácticas en los programas de movilidad internacional universitaria (INCIEN) 01/01/2013 30/06/2016 JOSEP MARIA COTS CAIMONS
Hacia una perspectiva plurilingüe en la enseñanza del inglés como lingua franca en la universidad 01/01/2016 31/12/2019 JOSEP MARIA COTS CAIMONS, ENRIC LLURDA GIMÉNEZ
Desarrollo de las literacidades disciplinares en inglés como lingua franca en la universidad 01/06/2020 30/11/2023 ENRIC LLURDA GIMÉNEZ, GUZMAN MANCHO BARÉS
Evolución de las ideologías lingüísticas en la formación del futuro profesorado de Inglés desde una perspectiva ELF 01/09/2023 31/08/2026 ENRIC LLURDA GIMÉNEZ
Competencia intercultural y representaciones sobre las lenguas en la enseñanza secundaria obligatoria: una propuesta de intervención didáctica 13/12/2004 12/12/2007 JOSEP MARIA COTS CAIMONS
La mirada reflexiva en l'ensenyament de llengües: Transformar les pràctiques docents a través de l'observació i la retroalimentació entre iguals en la formació inicial de mestres i professorat d'anglè 14/11/2023 31/03/2025 ELEONORA ALEXANDRA VRACIU
Publicacions Any Autors Tipus
(Dis)fluency and pronunciation accuracy in EMI lectures 2024 Martin Rubió, Xavier; Diert Boté, Irati Capítol de llibre d'investigació
English-medium-instruction lectures: Tackling the issue if (dis)fluency and accuracy measures. 2023 Martin-Rubió, X. Editor actes congrés
I don't care about the physical appearance in a job: A multimodal analysis of a challenging episode in the EMI classroom 2023 Martin Rubió, Xavier; Diert Boté, Irati Article d'investigació
A comparison of two lecturers in an EMI context: The interplay between language proficiency and self-concept in the classroom. 2022 Diert-Boté, Irati; Martin-Rubió, Xavier Capítol de llibre d'investigació
Catalan Law and Business Students in Italy: The Impact of a Stay Abroad on Fluency and Accuracy 2022 Martin Rubió, Xavier; Diert Boté, Irati Article d'investigació
La gestió del repertori lingüístic a la classe de tecnologia en anglès: aprenent contingut, llengua i valors 2022 Martin-Rubió, Xavier Article d'investigació
Investigating learners' affective relationships with their foreign languages: From amotivation to love 2021 Martin Rubió, Xavier; Diert Boté, Irati Article d'investigació
Audacity and praat as pedagogical tools: analysing fluency and pronunciation accuracy 2021 Martin Rubió, Xavier Article d'investigació
Catalan engineering students in Denmark: The impact of an ELF environment on fluency and self-confidence levels 2019 Martin-Rubió, Xavier Article d'investigació
Self-confidence amongst study abroad students in an 'English as a lingua franca' university 2018 Martin-Rubió, X.; Cots, J.M. Article d'investigació
Is Manuela Carmena a politician? Spanish journalists and politicians in the spotlight 2018 Martin-Rubio, Xavier; Oró-Piqueras, Maricel Article d'investigació
Learning English in Catalonia: Beliefs and emotions through small stories and iterativity. 2018 Diert Boté, I.; Martin Rubió, X. Article d'investigació
Contextualising English as a Lingua Franca: from data to insights 2018 Martin-Rubió, X.; Bosso, R.; Pineda, I.; Quinn Novotna, V.; Cisarova, S.; Tufano, J.; Thi Hanh Biu, L.; Tsantila, N.; Georgontzou, A.; Dunkova, J.; Boyd, J.; Rudvin, M.; Hori, Y.; Duboc, A.; Garcia, B Editor llibre d'investigació
Multilingualism across domains 2018 Martin-Rubió, X. Capítol de llibre d'investigació
Anna Kristina Hultgren, Frans Gregersen and Jacob Thøgersen (eds.): English in Nordic Universities: Ideologies and Practices 2017 Martin-Rubió, Xavier Review
Englishisation at a global space: students and staff making sense of language choices 2016 Xavier Martin-Rubió and Josep Maria Cots Article d'investigació
Erasmus student mobility and the construction of European citizenship 2016 Llurda E, Gallego-Balsà L, Barahona C, Martin-Rubió X. Article d'investigació
Flexible Multilingual Education: putting children's needs first 2014 Martin-Rubió, Xavier Ressenya
Reviving Catalan at School: challenges and instructional approaches, editat per Joaquim Arnau 2014 Martin-Rubió, Xavier Ressenya
Ressenya del llibre Trilingüismo en la enseñanza: actitudes hacia la lengua minoritaria, la mayoritaria y la extranjera, de David Lasagabaster 2008 Martin-Rubió, Xavier Ressenya
Linguistic identities in a Basque-speaking school: teachers' and students' discourses of multilingualism. 2008 Cots, J.M ; Martin-Rubio, X. Article d'investigació
De la pregunta general a la recollida concreta i, d'aquí, a les conclusions transferibles 2006 Martin X, Cots J.M. Article d'investigació
Review of El lenguaje político español by Emilio Alejandro Núñez Cabezas y Susana Guerrero Salazar 2005 Martin-Rubió, Xavier Ressenya