BAIGET BONANY, ESTER

Categoria: COL·LABORADOR/A
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: LLENGÜES I LITERATURES ESTRANGERES
Adreça electrònica: ester.baiget@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Llengua i Comunicació Digital - UdL 1 GENERAL ENGLISH III
Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans - UdL 1 ANGLÈS I
Grau en Estudis Anglesos - UdL 2 GENERAL ENGLISH III
Grau en Estudis Anglesos - UdL 2 GRAMMAR AND MEANING IN ENGLISH
Grau en Estudis Anglesos - UdL 2 LANGUAGES IN CONTRAST AND IN CONTACT
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 2 GENERAL ENGLISH III
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 2 GRAMMAR AND MEANING IN ENGLISH
Grau en Turisme - UdL 3 ANGLÈS III
Doble titulació: Grau Llengües Aplicad. i Trad. i G. en Filologia Hispànica 3 LLENGUA ANGLESA IV
Doble titulació: Grau Llengües Aplicad. i Trad. i G. en Filologia Hispànica 3 LLENGÜES EN CONTRAST
Doble titulació: Grau Lle. Aplic. i Tra. i G. en Filol. Cat i Est. Occitan 3 LLENGUA ANGLESA IV
Doble titulació: Grau Lle. Aplic. i Tra. i G. en Filol. Cat i Est. Occitan 3 LLENGÜES EN CONTRAST
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 3 LANGUAGES IN CONTRAST AND IN CONTACT
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 3 ANGLÈS III
Grau en Estudis Anglesos - UdL 4 PRÀCTICUM
Grau en Estudis Anglesos - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Grau en Estudis Anglesos - UdL 4 WORKSHOP IN ADVANCED WRITTEN SKILLS IN ENGLISH
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 4 WORKSHOP IN ADVANCED WRITTEN SKILLS IN ENGLISH
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 4 ANGLÈS III
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Adaptació del curriculum de llengua anglesa del pla d'estudis de filologia anglesa al nou model de crèdit ECTS 01/09/2004 30/04/2005 JOSEP MARIA COTS CAIMONS
La consciència lingüística en l'ensenyament de llengües 07/07/1995 06/07/1998 JOSEP MARIA COTS CAIMONS
Utilització de la traducció de subtítols de l’anglès al català per millorar l’aprenentatge de l’anglès al grau d’ Estudis Anglesos 12/01/2012 11/01/2013 MARIA SABATE CARROVE
La conciencia lingüística en la enseñanza de lenguas 19/11/1997 18/11/2000 JOSEP MARIA COTS CAIMONS
Publicacions Any Autors Tipus
Els Colors de la neu: les llengües, les persones i el món. de Pere Comellas i Carme Junyent 2022 Baiget, Ester Ressenya
Ecologia de llengües a Solsona 2021 Baiget i Bonany, Ester Capítol de llibre d'investigació
Llenguatge no sexista a la universitat catalana 2021 Baiget i Bonany, Ester Capítol de llibre d'investigació
Aprendizagem Cooperativa E-Tandem como Meio de promover as Competências de Legendagem nos Estudantes 2019 Sabaté Carrové, Mariona; Baiget Bonany, Ester Capítol de llibre d'investigació
E-Tandem: Aprendizaje Cooperativo como Medio para Mejorar las Habilidades de Subtitulado de los Estudiantes 2019 Sabaté Carrové Mariona; Baiget Bonany Ester Capítol de llibre d'investigació
E-Learning as a Cooperative Tandem Means to see the Students Improving subtitling Skills 2019 Sabaté-Carrové, Mariona; Baiget-Bonany, Ester Capítol de llibre d'investigació
Introducing non verbal Communication in the EFL Classroom: A Proposal 2009 Baiget E, Irun M. Acta congrés
Introducing Exploratory Practice in a pre-service teaching programme: a case study 2004 Baiget i Bonany, Ester Article d'investigació