BAIGET BONANY, ESTER

Categoria: COL·LABORADOR/A
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: ANGLÈS I LINGÜÍSTICA
Email: ester.baiget@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Filologia Catalana i Estudis Occitans - UdL 1 ANGLÈS I
Grau en Educació Primària - UdL 1 FOMENT DE LA COMPETÈNCIA SOCIOLINGÜÍSTICA
Grau en Estudis Anglesos - UdL 2 GENERAL ENGLISH III
Grau en Estudis Anglesos - UdL 2 GRAMMAR AND MEANING IN ENGLISH
Grau en Estudis Anglesos - UdL 2 LANGUAGES IN CONTRAST AND IN CONTACT
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 2 GENERAL ENGLISH III
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 2 GRAMMAR AND MEANING IN ENGLISH
Doble titulació: Grau en Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicad. i Trad. 3 LLENGUA ANGLESA IV
Doble titulació: Grau en Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicad. i Trad. 3 LLENGÜES EN CONTRAST
Doble titulació: Grau en Filol. Cat i Est. Occitans i G. Lle. Aplic. i Tra. 3 LLENGUA ANGLESA IV
Doble titulació: Grau en Filol. Cat i Est. Occitans i G. Lle. Aplic. i Tra. 3 LLENGÜES EN CONTRAST
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 3 LANGUAGES IN CONTRAST AND IN CONTACT
Grau en Estudis Anglesos - UdL 4 PRÀCTICUM
Grau en Estudis Anglesos - UdL 4 WORKSHOP IN ADVANCED WRITTEN SKILLS IN ENGLISH
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 4 WORKSHOP IN ADVANCED WRITTEN SKILLS IN ENGLISH

Recerca

Publicacions Any Autors Tipus
Llenguatge no sexista a la universitat catalana 2021 Baiget i Bonany, Ester Capítol de llibre d'investigació
Ecologia de llengües a Solsona 2021 Baiget i Bonany, Ester Capítol de llibre d'investigació
E-Tandem: Aprendizaje Cooperativo como Medio para Mejorar las Habilidades de Subtitulado de los Estudiantes 2019 Sabaté Carrové Mariona; Baiget Bonany Ester Capítol de llibre d'investigació
Aprendizagem Cooperativa E-Tandem como Meio de promover as Competências de Legendagem nos Estudantes 2019 Sabaté Carrové, Mariona; Baiget Bonany, Ester Capítol de llibre d'investigació
E-Learning as a Cooperative Tandem Means to see the Students Improving subtitling Skills 2019 Sabaté-Carrové, Mariona; Baiget-Bonany, Ester Capítol de llibre d'investigació
Introducing non verbal Communication in the EFL Classroom: A Proposal 2009 Baiget E, Irun M. Acta congrés
Introducing Exploratory Practice in a pre-service teaching programme: a case study 2004 Baiget i Bonany, Ester Article d'investigació