LLURDA GIMENEZ, ENRIC

Categoria: CATEDRÀTIC/A D'UNIVERSITAT
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: LLENGÜES I LITERATURES ESTRANGERES
Adreça electrònica: enric.llurda@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Llengües Aplicades - UdL 1 COMUNICACIÓ INTERCULTURAL
MU en Llengües Aplicades - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
MU en Llengua i Comunicació Digital - UdL 1 LLENGUA, IDEOLOGIA I INTERCULTURALITAT EN ELS MITJANS DIGITALS
MU en Llengua i Comunicació Digital - UdL 1 MÈTODES D'INVESTIGACIÓ EN MITJANS DIGITALS
MU en Llengua i Comunicació Digital - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Grau en Estudis Anglesos - UdL 2 ENGLISH AS A GLOBAL LANGUAGE
Doble titulació: Grau Llengües Aplicad. i Trad. i G. en Filologia Hispànica 2 LINGÜÍSTICA APLICADA
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 2 ENGLISH APPLIED LINGUISTICS
Grau en Estudis Anglesos - UdL 3 ENGLISH APPLIED LINGUISTICS
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 3 ENGLISH AS A GLOBAL LANGUAGE
Grau en Estudis Anglesos - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Cercle de lingüística aplicada (CLA)
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Internacionalización y multilingüismo en universidades en contextos bilingües: Catalunya, País Vasco y Gales 01/01/2009 30/06/2012 JOSEP MARIA COTS CAIMONS
Interculturalidad, ciudadanía europea e inglés como lingua franca: entre las políticas y las prácticas en los programas de movilidad internacional universitaria (INCIEN) 01/01/2013 30/06/2016 JOSEP MARIA COTS CAIMONS
Hacia una perspectiva plurilingüe en la enseñanza del inglés como lingua franca en la universidad 01/01/2016 31/12/2019 JOSEP MARIA COTS CAIMONS, ENRIC LLURDA GIMÉNEZ
Disseny d'un model de formació del professorat per a aules de semi-immersió en llengua estrangera 01/03/2007 29/02/2008 CRISTINA ESCOBAR URMENETA
Desarrollo de las literacidades disciplinares en inglés como lingua franca en la universidad 01/06/2020 30/11/2023 ENRIC LLURDA GIMÉNEZ, GUZMAN MANCHO BARÉS
'Quantum LEAP: Learning English for Academic Purposes' desenvolupament de material didàctic interactiu multimèdia en format web i DVD per a l'aprenentatge autònom d'anglès d'estudiants universitaris 01/09/2005 31/08/2007 MARIA DEL CARMEN RUEDA RAMOS
'Quantum LEAP: Learning English for Academic Purposes' Eines i recursos digitals per la millora de l'aprenentatge d'anglès a la universitat dins del nou marc de l'EEES 01/09/2007 31/08/2009 ELISABET ARNÓ MACIÀ
Evolución de las ideologías lingüísticas en la formación del futuro profesorado de Inglés desde una perspectiva ELF 01/09/2023 31/08/2026 ENRIC LLURDA GIMÉNEZ
La consciència lingüística en l'ensenyament de llengües 07/07/1995 06/07/1998 JOSEP MARIA COTS CAIMONS
Implementació i pilotatge de l'entorn virtual d'aprenentatge Quantum LEAP (Learning English for Academic Purposes, com a eina per a la millora de la comunicació acadèmica en anglès a les universitats 07/10/2010 06/10/2012 ELISABET ARNÓ MACIÀ
Anàlisi de l'efectivitat de tres models d'educació multilingüe.El cas de la Vall d'Aran 11/12/1998 10/12/2001 ÁNGEL HUGUET CANALIS
Competencia intercultural y representaciones sobre las lenguas en la enseñanza secundaria obligatoria: una propuesta de intervención didáctica 13/12/2004 12/12/2007 JOSEP MARIA COTS CAIMONS
QUANTUM LEAP: a multimedia english course for university students. Desenvolupament de material didàctic interactiu en format multimedia per a l'aprenentage autònom de l'anglès per estudiants universit 16/06/2004 15/04/2005 ENRIC LLURDA GIMÉNEZ
'QUANTUM LEAP: Learning English for Aademic purposes'. Desenvolupament de material didàctic interactiu en format web per a l'aprenentage autònom de l'anglès a nivell universitari 17/10/2005 16/07/2006 LOURDES ARMENGOL CASTELLS
La conciencia lingüística en la enseñanza de lenguas 19/11/1997 18/11/2000 JOSEP MARIA COTS CAIMONS
Anàlisi i aplicabilitat a les assignatures d'anglès de negocis I i II de l'activitat internacional de les empreses lleidatanes. 22/10/2010 21/10/2011 GUZMAN MANCHO BARÉS
Política lingüística i universitat en comunitats bilingües 23/07/2009 22/09/2010 JOSEP MARIA COTS CAIMONS
Relaciones entre la enseñanza de la lengua minoritaria y las actitudes lingüísticas de los escolares 28/12/2001 27/12/2004 ÁNGEL HUGUET CANALIS
Disseny i experimentació d'un model de formació del professorat per a aules de semiimmersió en llengua estrangera 30/04/2008 29/04/2009 CRISTINA ESCOBAR URMENETA
Implantació del grau en administració i direcció d'empreses a la UdL en el marc de l'espai europeu d'educació superior 30/06/2008 29/06/2010 RAFAEL ALLEPUZ CAPDEVILA
Intervenció pedagògica a les assignatures en Anglès a la FDE i l'ETSEA. 30/12/2009 29/12/2010 GUZMAN MANCHO BARÉS
Tesis Any Direcció
A Mixed Methods Approach to Identity, Investment, and Language Learning in Study Abroad: The Case of Erasmus Students in Finland, Romania, and Catalonia 2019 Llurda, Enric
Usos i prestigi sociolingüístic entre l'alumnat d'ensenyament postobligatori de Catalunya 2012 Llurda, Enric; Pueyo, Miquel
A Mixed-Methods Approach to the Analysis of Chicano/a Identity: Discourses on Language, Literature and the Border 2011 Enric Llurda Giménez, Josep M. Cots Caimons
The professional skills and beliefs of non-native speakers in English language teaching 2003 Huguet Canalís, Àngel; Derwing, Tracey M
Publicacions Any Autors Tipus
Ideologies and attitudes of Spanish pre-service teachers on ELF 2023 Calvet Terré, Júlia; Llurda, Enric Article d'investigació
On speakers and users 2022 Llurda, Enric Article d'investigació
Speaking and English as a lingua franca 2022 Llurda, E. Capítol de llibre d'investigació
Native-speakerism and non-native second language teachers: A research agenda 2022 Llurda, E.; Calvet Terré, J. Article d'investigació
The impact of World Englishes and English as a lingua franca in tertiary education in the Expanding Circle 2021 Llurda, Enric; Mancho Barés, Guzman Capítol de llibre d'investigació
A project implementing plurilingualism and English as a Lingua Franca in English language teaching at university 2020 Llurda, Enric; Cots, Josep M. Article d'investigació
Constructing and reconstructing attitudes towards language learning in study abroad 2020 Mocanu, V.; Llurda, E. Capítol de llibre d'investigació
Aprendre anglès per a parlar amb el món: Reflexions al voltant de l'ensenyament de l'anglès com a llengua franca global 2020 Llurda, E. Article d'investigació
Changing teachers' attitudes towards English as a lingua franca. 2019 Llurda, E.; Mocanu, V. Article en llibre
The role of NNESTs in pronunciation teaching 2019 Llurda, E. Publicació electrònica
Methods in NNEST research 2018 Llurda, E. Capítol de llibre d'investigació
Raising teachers' awareness about English and English as a lingua franca 2018 Llurda, E.; Bayyurt, Y.; Sifakis, N. Capítol de llibre d'investigació
English language teachers and ELF 2018 Llurda, E. Capítol de llibre d'investigació
Interculturalitat, ciutadania europea i anglès com a lingua franca en la mobilitat acadèmica 2018 Cots, J.M.; Llurda, E. Acta congrés
Les perspectives de migració futura dels i de les estudiants que participen en programes de mobilitat universitària internacional 2017 Mocanu, V.; Llurda, E. Capítol de llibre d'investigació
Native speakers, English, and ELT: changing perspectives 2016 Llurda, E. Capítol de llibre d'investigació
Erasmus student mobility and the construction of European citizenship 2016 Llurda E, Gallego-Balsà L, Barahona C, Martin-Rubió X. Article d'investigació
Bilingualism and globalization in Latin America: Fertile ground for nativespeakerism 2016 González, A.; Llurda, E. Capítol de llibre d'investigació
Students' representations of multilingualism and internationalisation at two bilingual universities in Spain 2015 Llurda, E.; Doiz, A.; Sierra, J. M. Capítol de llibre d'investigació
Non-native teachers and advocacy. 2015 Llurda, E. Capítol de llibre d'investigació
Language policies and practices in the internationalisation of higher education on the European margins: an introduction 2014 Cots JM, Llurda E, Garrett, P. Article d'investigació
Views on multilingualism and internationalisation in higher education: administrative staff in the spotlight 2014 Llurda E; Cots JM; Armengol L Article d'investigació
Native and non-native teachers of English. 2014 Llurda, E. Article en llibre
Internationalization of Business English communication at university: A threefold needs analysis 2013 Mancho-Barés, G.; Llurda, E. Article d'investigació
Review on Doiz, A., D. Lasagabaster & J.M. Sierra (eds.) ‘English-Medium Instruction at Universities. Global Challenges’. 2013 Llurda E. Review
Internacionalització i gestió del multilingüisme a la universitat 2013 Cots JM, Llurda E, Armengol L, Arnó E. Capítol de llibre d'investigació
Universitats internacionals i plurilingües? Entre les polítiques i les pràctiques a les universitats de Catalunya 2013 Armengol L, Cots JM, Llurda E, Mancho-Barés G (eds.) Llibre d'investigació
Expanding language borders in a bilingual institution aiming at trilingualism 2013 Llurda E, Cots JM, Armengol L. Capítol de llibre d'investigació
Internacionalización y multilingüismo en universidades en contextos bilingües: algunos resultados de un proyecto de investigación 2013 Cots JM; Armengol L; Doiz A; Garrett P; Lasagabaster D; Llurda E; Mancho-Barés G; Sierra JM Capítol de llibre d'investigació
Some remarks on research on non-native teachers of English 2012 Llurda, Enric Article d'investigació
Internationalisation and the place of minority languages in universities in three European bilingual contexts: a comparison of student perspectives in the Basque Country, Catalonia and Wales 2012 Garrett, P.; Cots, J.M.; Lasagabaster, D.; Llurda, E. Capítol de llibre d'investigació
Non-native language teachers. Perceptions, challenges and contributions to the profession 2012 Llurda E. Editor llibre d'investigació
Non-native teachers and English as an international language 2011 Llurda, E. Capítol de llibre d'investigació
An Analysis of factors affecting teachers' beliefs about interculturalism 2010 Llurda E.; Lasagabaster, D. Article d'investigació
A review of 'Teacher Language Awareness' by S. Andrews. 2010 Llurda E. Review
Constructing and deconstructing interculturality. 2010 Cots, J.M.; Llurda, E. Capítol de llibre d'investigació
Plurilingüismo e interculturalidad en la escuela. Reflexiones y propuestas didácticas. 2010 Cots JM; Ibarraran A; Irún M; Lasagabaster D; Llurda E; Sierra JM. Llibre d'investigació
The Decline and Fall of the Native Speaker 2009 Llurda E. Capítol de llibre d'investigació
Attitudes towards English as an International Language: The pervasiveness of native models among L2 users and teachers 2009 Llurda E. Capítol de llibre d'investigació
Las creencias de profesores y alumnos sobre el aprendizaje de lenguas 2008 Llurda E, Cots JM, Irun M. Capítol de llibre d'investigació
Perspectives de recerca al voltant de la ideologia lingüística del professorat de llengües de secundària 2008 Cots JM, Llurda E, Irun M. Capítol de llibre d'investigació
Perspectivas de investigación en torno a la ideología lingüística del profesorado de lenguas de secundaria 2008 Cots JM, Llurda E, Irun M. Capítol de llibre d'investigació
The Effects of Stays Abroad on Self-Perceptions of Catalan EFL Teachers 2008 Llurda E. Capítol de llibre d'investigació
Un enfoque etnometodológico en el análisis del discurso reflexivo del profesorado 2008 Cots JM, Irun M, Llurda E. Capítol de llibre d'investigació
Non-native English-speaking English language teachers: History and research 2008 Moussu L, Llurda E. Article d'investigació
Las lenguas obligatorias en el currículo de Catalunya: la visión del alumnado autóctono e inmigrante 2007 Llurda E, Cots JM, Irun M. Capítol de llibre d'investigació
La conciencia lingüística en la enseñanza de lenguas 2007 Cots JM, Armengol L, Arnó E, Irún M, Llurda E. Llibre d'investigació
Multilingüismo y competencia comunicativa intercultural: una propuesta de intervención didáctica en la Enseñanza Secundaria Obligatoria 2007 Cots JM, Irun M, Llurda E. Capítol de llibre d'investigació
The representation of EFL teachers’ views on the role of English as a Lingua Franca 2007 Llurda, E. Article d'investigació
Second Language Teacher Education: International Perspectives. 2006 Llurda E. Review
“Quantum LEAP (Learning English for Academic Purposes)”. Un entorn virtual amb materials multimèdia interactius per a estudiants universitaris. 2006 Soler Cervera A, Arnó Macià, E, Rueda Ramos C, Armengol Castells L, Llurda Giménez E, Romero Gallego J Publicacions Multimèdia docents
La gestión de las empresas de formación en idiomas en España: estudio del comportamiento de los usuarios 2006 Cristóbal E, Llurda E. Article d'investigació
Anàlisi de l’estructura dels materials multimèdia interactius per a estudiants universitaris proposats en el projecte “Quantum LEAP (Learning English for Academic Purposes)” 2006 Armengol Castells L, Llurda Giménez E, Arnó Macià, E, Rueda Ramos C, Soler Cervera A, Romero Gallego J. Publicacions Multimèdia docents
Learners' preferences regarding types of language school: An exploratory market research 2006 Cristobal E, Llurda E. Article d'investigació
Agro-food industry 2005 Llurda E. Traducció capítol investigació
Non-native language teachers. Perceptions, challenges and contributions to the profession 2005 Llurda E. Editor llibre d'investigació
6000 lengües sonque entà un món 2005 Llurda E. Article en revista divulgativa
Quantum LEAP 2005 Armengol L, Arnó E, LLurda E, Rueda C, Soler A. Publicacions Multimèdia docents
Personality and Language 2005 Llurda E. Capítol de llibre d'investigació
Integrating ISO 9001 and ISO 14001 in business management 2005 Llurda E. Traducció capítol investigació
Proceedings of the XXVII International Conference of AEDEAN 2005 Armengol L, Llurda E. Acta congrés
Non-native TESOL students as seen by practicum supervisors 2005 Llurda E. Capítol de llibre d'investigació
Looking at the perceptions, challenges, and contributions... or the importance of being a non-native teacher 2005 Llurda E. Capítol de llibre d'investigació
Non-native teachers and English as an international language 2004 Llurda E. Article d'investigació
'Native / non-native speaker' discourses in foreign language university departments in Spain 2004 Llurda E. Capítol de llibre d'investigació
Globalization and the English-speaking world 2004 Llurda E. Publicació electrònica docent
Linguagem, Lingüística e Estrangeirismos- Uma Polêmica com Kanavillil Rajagopalan 2004 Llurda E. Capítol de llibre d'investigació
English in Research Contexts: A Web-Based Course 2004 Armengol L, Llurda E. Publicacions Multimèdia docents
Self-awareness in NNS EFL primary and secondary school teachers 2003 Llurda E, Huguet Á. Article d'investigació
Una propuesta de reflexión sobre la pronunciación en la clase de lengua extranjera 2002 Llurda, E. Capítol de llibre d'investigació
Language attitudes of school children in two Catalan/Spanish bilingual communities 2001 Huguet Á, Llurda E. Article d'investigació
Proceedings of the 22nd. International Conference of AEDEAN 2000 P. Gallardo, E. LLurda Editor llibre d'investigació
Identitat, actituds e possibilitats de promocion dera lengua 2000 Suïls J, Huguet A, Janés J, Llurda E Article d'investigació
Effects of intelligibilitym and speaking rate on judgements of non-native speakers' personalities 2000 Llurda E. Article d'investigació
On competence, proficiency and communicative language ability 2000 Llurda E. Article d'investigació
Minority language education in unbalanced bilingual situations: a case for the linguistic interdependence hypothesis 2000 Huguet Á, Vila I, Llurda E. Article d'investigació
Occitan language and identity in the Val d'Aran 2000 E. Llurda Publicació electrònica
Adquisició d'una L2 i processos d'aprenentatges 2000 E. Llurda Capítol de llibre d'investigació
La conciencia lingüística en la enseñanza de lenguas 1999 E. Arnó, E. LLurda Capítol de llibre d'investigació
Contrastive analysis and error analysis in language teaching: An interview with Carl James 1999 Baiget E, Cots JM, Irún M, Llurda E. Article d'investigació
Teaching, learning and things in between: An interview with Richard W. Schmidt 1999 Irún M, Llurda E, Baiget E, Cots JM. Article d'investigació
La lingüística contrastiva no es un fósil. Análisis y discusión de las últimas tendencias, aplicaciones y perspectivas 1999 C. Valero, J.M. Cots, I. Garcia, E. LLurda Capítol de llibre d'investigació
Les activitats lingüístiques dels escolars de la Franja Oriental d'Aragó. [Las actividades lingüísticas de los escolares de la Franja Oriental de Aragón]. 1999 Agustí, A.; Huguet, A.; Biscarri, J.; Garreta, J.; Llurda, E.; Pifarré, M.; Sanuy, J.; Vendrell, C. Editor actes congrés
Multilingüisme a la Vall d’Aran. Identitat i transmissió de l’aranès 1998 Suïls J, Garreta J, Huguet A, Llurda E Informes de recerca
El cambio de código en el aula de lengua extranjera: una perspectiva pragmática 1998 J.M. Cots, E. Baiget, E. Llurda, M. Irún Capítol de llibre d'investigació
Factors de la reflexió metalingüística en el treball de grup 1998 Cots JM, Arnó E, Baiget E, Irún M, Llurda E, Nussbaum L. Article d'investigació
Teaching Business English in a Spanish University 1997 E. Llurda Capítol de llibre d'investigació
Pronunciation and Intelligibility of Hispanic Learners of English 1997 E. Llurda Capítol de llibre d'investigació
Modes de résolution de tâches métalinguistiques en travail de groupe 1997 Arnó E, Baiget E, Cots JM, Irún M, Llurda E. Article d'investigació
Interdependencia lingüística y déficit cognitivo. 1996 Huguet, Á. & Llurda, E. Capítol de llibre d'investigació