GRIFOL ALDABO, FLORA

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: LLENGÜES I LITERATURES ESTRANGERES
Adreça electrònica: flora.grifol@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Llengües Aplicades - UdL 1 LLENGÜES ESPECIALITZADES PER A USOS ACADÈMICS I PROFESSIONALS