IRUN CHAVARRIA, MONTSERRAT

Categoria: ASSOCIAT/ADA T2
Perfil acadèmic: Grau / llicenciatura / enginyeria superior
Departament: ANGLÈS I LINGÜÍSTICA
Email: montse.irun@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
MU en Llengües Aplicades - UdL 1 DISSENY CURRICULAR, PROGRAMACIÓ I ELABORACIÓ DE MATERIALS
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE LES LLENGÜES ESTRANGERES (ANGLÈS)
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 PRÀCTIQUES EXTERNES D'ESPECIALITAT ANGLÈS
MU en Formació del Professorat de Secundària i Batx., FP i Idiomes - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER. ESPECIALITAT ANGLÈS
MU en Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants - UdL 1 DISSENY CURRICULAR, PROGRAMACIÓ I AVALUACIÓ DE LLENGÜES EXTRANGERES
MU en Ensenyament d'Espanyol/Català per a Immigrants - UdL 1 TREBALL DE FI DE MÀSTER
Doble titulació: Grau en Filologia Hispànica i G. Llengües Aplicad. i Trad. 2 LINGÜÍSTICA APLICADA
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 2 ENGLISH APPLIED LINGUISTICS
Grau en Estudis Anglesos - UdL 3 ADVANCED ENGLISH: SPEAKING AND WRITING
Grau en Estudis Anglesos - UdL 3 ENGLISH APPLIED LINGUISTICS
Grau en Estudis Anglesos - UdL 4 TREBALL DE FI DE GRAU
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 4 ADVANCED ENGLISH: SPEAKING AND WRITING
Doble titulació: Grau en Estudis Anglesos i Grau en Llengües Aplic. i Trad. 5 TREBALL DE FI DE GRAU

Recerca

Grup de recerca: Cercle de lingüística aplicada (CLA)
Publicacions Any Autors Tipus
Plurilingüismo e interculturalidad en la escuela. Reflexiones y propuestas didácticas. 2010 Cots JM; Ibarraran A; Irún M; Lasagabaster D; Llurda E; Sierra JM. Llibre d'investigació
Un enfoque etnometodológico en el análisis del discurso reflexivo del profesorado 2008 Cots JM, Irun M, Llurda E. Capítol de llibre d'investigació
Las creencias de profesores y alumnos sobre el aprendizaje de lenguas 2008 Llurda E, Cots JM, Irun M. Capítol de llibre d'investigació
La conciencia lingüística en la enseñanza de lenguas 2007 Cots JM, Armengol L, Arnó E, Irún M, Llurda E. Llibre d'investigació
El desenvolupament de la competencia comunicativa intercuiltural des del trilingüisme de l’escola: Un projecte de recerca acció a l’ESO 2007 Irún M, Cots JM. Capítol de llibre d'investigació
Las lenguas obligatorias en el currículo de Catalunya: la visión del alumnado autóctono e inmigrante 2007 Llurda E, Cots JM, Irun M. Capítol de llibre d'investigació
Multilingüismo y competencia comunicativa intercultural: una propuesta de intervención didáctica en la Enseñanza Secundaria Obligatoria 2007 Cots JM, Irun M, Llurda E. Capítol de llibre d'investigació
Els valors en una formació reflexiva del professorat de llengües estrangeres 2006 Soler S, Irun M. Article docent
Raising Awareness of Pragmatics in the EFL classroom. A proposal 2006 Irun M, Baiget E. Article d'investigació
Doing, reflecting, learning 2005 Irun, Montse Article d'investigació
Re-writing and its pedagogical value: a case study 2004 Irun, Montse Article d'investigació
United II Teacher’s Resource Pack 2004 Cole, Irun M, Reilly Llibre docent
United I Teacher’s Resource Pack 2004 Cole, Irun M, Reilly Llibre docent
Travel broadens your mind: Universities in Great Britain and the States 2004 Irun, Montse Article d'investigació
Make your body speak in English 2003 Irun M, Baiget E. Article docent
Shop till you drop. Contrastive Pragmatics in the EFL Classroom 2003 Irun M, Baiget E. Article docent