DIERT BOTE, IRATI

Categoria: ASSOCIAT/ADA T1
Perfil acadèmic: Doctorat
Departament: LLENGÜES I LITERATURES ESTRANGERES
Adreça electrònica: irati.diert@udl.cat

Docència

Ensenyament Curs Assignatura
Grau en Comunicació i Periodisme Audiovisuals - UdL 1 ANGLÈS ORAL I ESCRIT PER ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Grau en Turisme - UdL 2 ANGLÈS II
Doble titulació: Grau en Geografia i Grau en Turisme 2 ANGLÈS II
Doble titulació: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau Turisme 2 ANGLÈS II
Grau en Estudis Anglesos - UdL 4 SPECIAL TOPICS IN ENGLISH LANGUAGE AND LINGUISTICS
Doble titulació: Grau en Llengües Aplic. i Trad. i Grau en Estudis Anglesos 4 SPECIAL TOPICS IN ENGLISH LANGUAGE AND LINGUISTICS

Recerca

Grup de recerca: Cercle de lingüística aplicada (CLA)
Projectes de recerca Data inici Data fi Investigadors principals
Hacia una perspectiva plurilingüe en la enseñanza del inglés como lingua franca en la universidad 01/01/2016 31/12/2019 JOSEP MARIA COTS CAIMONS, ENRIC LLURDA GIMÉNEZ
Desarrollo de las literacidades disciplinares en inglés como lingua franca en la universidad 01/06/2020 30/11/2023 ENRIC LLURDA GIMÉNEZ, GUZMAN MANCHO BARÉS
Evolución de las ideologías lingüísticas en la formación del futuro profesorado de Inglés desde una perspectiva ELF 01/09/2023 31/08/2026 ENRIC LLURDA GIMÉNEZ
Tesis Any Direcció
an exploration of English language learners' emotions and beliefs in a Catalan context: Insights from self-reported experiences and observed classroom practices 2021 Martin Rubió, Xavier
Publicacions Any Autors Tipus
A comparison of two lecturers in an EMI context: the interplay between language proficiency and emotional experiences in the classroom 2022 Diert Boté, I; Martin Rubió, X. Capítol de llibre d'investigació
Catalan Law and Business Students in Italy: The Impact of a Stay Abroad on Fluency and Accuracy 2022 Martin Rubió, Xavier; Diert Boté, Irati Article d'investigació
You feel a little bit embarrassed, but you get over it': EFL students' beliefs and emotions about speaking 2022 Diert-Boté, I. Article d'investigació
Investigating learners' affective relationships with their foreign languages: From amotivation to love 2021 Martin Rubió, Xavier; Diert Boté, Irati Article d'investigació
Learning English in Catalonia: Beliefs and emotions through small stories and iterativity. 2018 Diert Boté, I.; Martin Rubió, X. Article d'investigació